אישורי העמותה

אישורי עמותת “חסדי נעמי” לשנת 2023

אישורי עמותת “חסדי נעמי” לשנת 2022

אישורי עמותת “חסדי נעמי” לשנת 2021

אישורי עמותת “חסדי נעמי” לשנת 2020

אישורי עמותת “חסדי נעמי” לשנת 2019

אישורי עמותת “חסדי נעמי” לשנת 2018

אישורי עמותת “חסדי נעמי” לשנת 2017

דילוג לתוכן